หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
200 รักชนก เข้าระบบสืบค้นOPAC ไม่ได้ค่ะ (เครื่องขวามือสุดหน้าห้องจนท.) บริการ OPAC (ชั้น2) 03 ก.พ 2563 รอดำเนินการ
199 ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์ พิมพ์งานไม่ออก งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 ก.พ 2563 สำเร็จ
198 รวีวรรณ ขำพล เมาส์ชำรุด งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 11 ก.พ 2562 รอดำเนินการ
197 ทับทิม บุญทอง เปิดเครื่องแล้วไม่ติด งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 14 ม.ค 2562 รอดำเนินการ
196 รวีวรรณ ขำพล เครื่องคิออสเข้าเน็ตไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 13 พ.ย 2561 สำเร็จ
195 ทับทิม เปิดโปรแกรม Winisis ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 05 พ.ย 2561 รอดำเนินการ
194 ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 31 ต.ค 2561 สำเร็จ
193 รวีวรรณ ขำพล เครื่องแทบเล็ตประเมินความพึงพอใจ Login ไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 16 ต.ค 2561 สำเร็จ
192 นิติพร สุนทรนนท์ โปรแกรมOCLC งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 29 ส.ค 2561 รอดำเนินการ
191 นิติพร สุนทรนนท์ ไม่อ่านDVD สำนักงานเลขานุการ 29 ส.ค 2561 รอดำเนินการ
190 รวีวรรณ ขำพล กระดาษติด งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 18 พ.ค 2561 สำเร็จ
189 กมลทิตย์ google Chrome ไม่สามารถใช้งานได้ งาน Digital Collection 10 พ.ค 2561 สำเร็จ
188 กมลทิตย์ update adobe Pro 7 เป็น 8 งาน Digital Collection 10 พ.ค 2561 สำเร็จ
187 กมลทิตย์ ไม่สามารถ เข้า windows ได้ งาน Digital Collection 10 พ.ค 2561 สำเร็จ
186 กิตติศักดิ์ แก้วเนียม เครื่องไม่โหลดระบบ self-check งานบริการยืม-คืน หนังสือ 30 เม.ย 2561 สำเร็จ
185 พณิตา ไม่สามารถปริ้นได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 24 เม.ย 2561 สำเร็จ
184 อิสมาแอ ไม่สามารถเรียน Tell me more ได้ งานซ่อม (ตึกเก่า) 20 เม.ย 2561 สำเร็จ
183 ซีตียารอ ไม่สามารถ เรียน Tell me more ได้ งานซ่อม (ตึกเก่า) 20 เม.ย 2561 สำเร็จ
182 ปทุมรัตน์ เครื่อง ช้า มีอาการแปลก เสียงกะตุก ชิปเสียงรวนๆ งาน Digital Collection 11 เม.ย 2561 สำเร็จ
181 รัชนี ใส Passwords เครื่องคอมๆ แล้วเปิดเครื่อง งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 27 มี.ค 2561 สำเร็จ
180 รวีวรรณ ขำพล ตัวอ่านซีดีใช้ไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 27 มี.ค 2561 สำเร็จ
179 พณิตา HDD มีปัญหา งานบริการยืม-คืน หนังสือ 26 มี.ค 2561 สำเร็จ
178 ปทุมรัตน์ windows มีปัญหา ไม่สามารถ ปริ้นงานได้ File windows เสีย เครื่องช้า งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 12 มี.ค 2561 สำเร็จ
177 พานิตา ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Alist ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 23 ก.พ 2561 สำเร็จ
176 ฟกรี เจ๊ะนุ๊ Power suply เสีย งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 19 ก.พ 2561 สำเร็จ
175 ซีตียารอ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ งานซ่อม (ตึกเก่า) 07 ก.พ 2561 สำเร็จ
174 นริศรา เฮมเบีย ติดตั้งโปรแกรม WINISIS งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 02 ก.พ 2561 สำเร็จ
173 สอปียะ บุญตามช่วย ไอคอน Alist หาย งานวารสาร (ตึกเก่า) 24 ม.ค 2561 สำเร็จ
172 รวีวรรณ ขำพล เมาส์เสีย งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 17 ม.ค 2561 สำเร็จ
171 ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์ เครื่องโบว์เปิดเครื่องไม่ติด งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 17 ม.ค 2561 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2022 Office of Academic Resources