หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
47 ถกลรัตน์ Alist บันทึกข้อมูล Item ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 05 ก.พ 2559 สำเร็จ
46 นุสรา โต๊ะเซะ ไม่สามารถเข้าใช้ Tell me more งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 03 ก.พ 2559 สำเร็จ
45 นิติพร เข้าโปรแกรม tell me more ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 14 ธ.ค 2558 สำเร็จ
44 ถกลรัตน์ เข้าโปรแกรม tell me more ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 14 ธ.ค 2558 สำเร็จ
43 นุสรา โต๊ะเซะ จอดำ ไฟฮาร์ดดิส(สีส้ม) สว่างค้าง งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 02 ธ.ค 2558 สำเร็จ
42 ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย เมื่อไฟดับ เครื่องสำรองไฟไม่สำรองไฟ ดับมืดทั้งหน้าจอและเคส ข้อมูลที่ยังไม่เซฟ หายหมดเลย T_T งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 01 ธ.ค 2558 สำเร็จ
41 สุภาวรรดี ติดตั้งโปรแกรม winsis ห้องโสตฯ ชั้น 3 23 พ.ย 2558 สำเร็จ
40 จุฑารัตน์ ติดตั้งโปรแกรม winsis เวอร์ชั่นใหม่ครับ ห้องโสตฯ ชั้น 3 23 พ.ย 2558 สำเร็จ
39 จันทร์ทิมา ติดตั้งโปรแกรม winsis เวอร์ชั่นใหม่ ห้องโสตฯ ชั้น 3 23 พ.ย 2558 สำเร็จ
38 นิติพร ไม่สามารถปริ้นสลิป ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 23 พ.ย 2558 สำเร็จ
37 ณัฐธยาน์ สินธุระหัส มีอาการจอฟ้า งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 16 พ.ย 2558 สำเร็จ
36 รวีวรรณ ขำพล เครื่องพิมพ์ HP ใหม่ มีข้อความแจ้ง Memory low งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 15 พ.ย 2558 สำเร็จ
35 นางพนิตา แวดือรามัน พิมพ์เอกสารไม่ออก งานบริการยืม-คืน หนังสือ 13 พ.ย 2558 สำเร็จ
34 นางพนิตา แวดือรามัน พิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 13 พ.ย 2558 สำเร็จ
33 สุนิสา ไม่สามารถปริ้น เอกสารได้ เครื่อง ปริ้น ตัวใหม่ ตัวเก่า งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 11 พ.ย 2558 สำเร็จ
32 NUTTAYA ไม่สามารถ ปริ้น printer hp deskjek 1180 งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 11 พ.ย 2558 สำเร็จ
31 อัญชลี กล่ำเพ็ชร ลำโพงไม่ดัง งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 05 พ.ย 2558 สำเร็จ
30 รวีวรรณ ขำพล ไฟล์ข้อมูลที่หน้าเดสทอปหาย งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 04 พ.ย 2558 สำเร็จ
29 รวีวรรณ ขำพล ไฟล์ข้อมูลที่หน้าเดสทอปหาย งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 04 พ.ย 2558 สำเร็จ
28 นิติพร เครื่องไม่อ่านแผ่น CD งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 03 พ.ย 2558 สำเร็จ
27 นิติพร โปรแกรม CyberLink PowerDVD งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 02 พ.ย 2558 สำเร็จ
26 วรรณลี เวลาไฟดับตก เครื่องไม่สำรองไฟ ประตูทางเข้าหอสมุดฯ 30 ต.ค 2558 สำเร็จ
25 พานิตา จอมืด มองไม่เห็นเวลาสแกนบัตร ประตูทางเข้าหอสมุดฯ 30 ต.ค 2558 สำเร็จ
24 แวมูฮามะ มะดีเยาะ บอร์ดเสีย IT-ZONE 28 ต.ค 2558 สำเร็จ
23 นุสรา แดงสุข พิมพ์ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 19 ต.ค 2558 สำเร็จ
22 นุสรา แดงสุข พิมพ์ออกภาษาต่างดาว งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 19 ต.ค 2558 สำเร็จ
21 ทับทิม Update โปรแกรมฐานข้อมูลเลขผู้แต่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่(ภัทธ์ทำให้แล้ว) งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 19 ต.ค 2558 สำเร็จ
20 พานิตา เครื่องไม่สามารถสำรองไฟ เวลาไฟตก งานบริการยืม-คืน หนังสือ 16 ต.ค 2558 สำเร็จ
19 รวีวรรณ ไม่สามารถสั้งปริ้นออกเครื่องพิมพ์ตัวไหม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 15 ต.ค 2558 สำเร็จ
18 รวีวรรณ ไม่สามารถทำการสั่งปริ้นได้ เครื่องปริ้นตัวไหม่ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 15 ต.ค 2558 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources