หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
17 ณัฐธยาน์ สินธุระหัส ไม่สามารถปริ้นออกเครื่องปริ้น laser color ตัวไหม่ ได้ครับ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 15 ต.ค 2558 สำเร็จ
16 ซีตียารอ ติดตั้งโปรแกรม งานซ่อม (ตึกเก่า) 15 ต.ค 2558 สำเร็จ
15 ซีตียารอ วันที่ และเวลา ไม่ตรงกัน ทำให้ไม่สามารถเล่นอินเตอร์เน็ตได้ งานซ่อม (ตึกเก่า) 15 ต.ค 2558 สำเร็จ
14 ณัฐธยาน์ สินธุระหัส printer ไม่ออก งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 14 ต.ค 2558 สำเร็จ
13 ซีตียารอ ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ งานซ่อม (ตึกเก่า) 14 ต.ค 2558 สำเร็จ
10 นุสรา โต๊ะเซะ ที่อ่านซีดีไม่ทำงาน งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 13 ต.ค 2558 สำเร็จ
8 ซืตียารอ ยี่สุ่นทรง เข้าโปรแกรมไลน์ไม่ได้ งานซ่อม (ตึกเก่า) 13 ต.ค 2558 สำเร็จ
7 ทับทิม หน้าจอไฟดับ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 28 เม.ย 2558 สำเร็จ
6 นิติพร สุนทรนนท์ เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน เมื่อไฟดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับด้วย งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 27 เม.ย 2558 สำเร็จ
5 นุสรา โต๊ะเซะ ช่วยมาซ้อมที T^T อาการเครื่องเป็นเหมือนเดิมอย่างที่แจ้งไว้ในรอบแรก งานซ่อม (ตึกเก่า) 11 มี.ค 2558 สำเร็จ
4 นิติพร สุนทรนนท์ ติดตั้งโปรแกรม MS Word 2010 ที่เป็นภาษาอังกฤษ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 25 ก.พ 2558 สำเร็จ
3 นิติพร สุนทรนนท์ ไม่สำรองไฟ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 25 ก.พ 2558 สำเร็จ
2 สมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน เมื่อไฟดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับด้วย งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 12 ก.พ 2558 สำเร็จ
1 นุสรา โต๊ะเซะ เมื่อเปิดเครื่องแล้ว 10-15 นาทีแรก จะไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ บางครั้งระหว่างวันก็มีปัญหาในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้เช่นกัน งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 12 ก.พ 2558 สำเร็จ

แสดงจำนวน 14 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/6
<< 1 2 3 4 5 6 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources