สถิติการเข้าใช้งานสำนักวิทยบริการ วันที่ 22 ก.ย. 2566

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
#1
ผู้ใช้ Onsite วันนี้
975 คน
#2
ผู้ใช้ Online วันนี้
1,287 คน
#3
การยืมทรัพยากรวันนี้
77 รายการ
#4
การใช้ทรัพยากรภายในห้องสมุด
14 รายการ