สถิติการเข้าใช้งานสำนักวิทยบริการ วันที่ 27 พ.ย. 2565

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
#1
ผู้ใช้ Onsite วันนี้
75 คน
#2
ผู้ใช้ Online วันนี้
383 คน
#3
การยืมทรัพยากรวันนี้
5 รายการ