หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
182 ปทุมรัตน์ เครื่อง ช้า มีอาการแปลก เสียงกะตุก ชิปเสียงรวนๆ งาน Digital Collection 11 เม.ย 2561 สำเร็จ
181 รัชนี ใส Passwords เครื่องคอมๆ แล้วเปิดเครื่อง งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 27 มี.ค 2561 สำเร็จ
180 รวีวรรณ ขำพล ตัวอ่านซีดีใช้ไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 27 มี.ค 2561 สำเร็จ
179 พณิตา HDD มีปัญหา งานบริการยืม-คืน หนังสือ 26 มี.ค 2561 สำเร็จ
178 ปทุมรัตน์ windows มีปัญหา ไม่สามารถ ปริ้นงานได้ File windows เสีย เครื่องช้า งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 12 มี.ค 2561 สำเร็จ
177 พานิตา ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Alist ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 23 ก.พ 2561 สำเร็จ
176 ฟกรี เจ๊ะนุ๊ Power suply เสีย งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 19 ก.พ 2561 สำเร็จ
175 ซีตียารอ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ งานซ่อม (ตึกเก่า) 07 ก.พ 2561 สำเร็จ
174 นริศรา เฮมเบีย ติดตั้งโปรแกรม WINISIS งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 02 ก.พ 2561 สำเร็จ
173 สอปียะ บุญตามช่วย ไอคอน Alist หาย งานวารสาร (ตึกเก่า) 24 ม.ค 2561 สำเร็จ
172 รวีวรรณ ขำพล เมาส์เสีย งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 17 ม.ค 2561 สำเร็จ
171 ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์ เครื่องโบว์เปิดเครื่องไม่ติด งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 17 ม.ค 2561 สำเร็จ
170 ทับทิม เปิดโปรแกรม Winsis เป็นภาษาต่างดาว งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 09 ม.ค 2561 สำเร็จ
169 ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย เครื่องคอมฯ เปิดไม่ติด งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 03 ม.ค 2561 สำเร็จ
168 ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 25 ธ.ค 2560 สำเร็จ
167 ทับทิม เปิด WINSIS ไม่ได้ (ภัทธ์แก้ไขให้แล้ว) งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 15 ธ.ค 2560 สำเร็จ
166 ทับทิม เปิดโปรแกรม WINSIS ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 15 ธ.ค 2560 สำเร็จ
165 รัชนี เครื่องสำรองไฟมีเสียงร้อง มีไฟสีแดงกะพริบ งานบริการยืม-คืน วารสาร 20 พ.ย 2560 สำเร็จ
164 รัชนี เปิด Browser เป็นภาษาต่างดาว งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 14 พ.ย 2560 สำเร็จ
163 นิติพร เครื่องสำรองไฟ มีเสียงดังอยู่ตลอด มีไฟกระพริบสีแดง งานบริการยืม-คืน หนังสือ 14 พ.ย 2560 สำเร็จ
162 ทับทิม เปิดโปรแกรมฐานข้อมูลหัวเรื่อง(Winsis)ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 06 พ.ย 2560 สำเร็จ
161 ศลิษา Add Printer งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
160 ศลิษา Microsoft Offices ฟ้อง key หมดอายุ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
159 ศลิษา windows ฟ้อง key หมด อายุ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
158 นายแวมูฮามะ ติดติง Printer ใหม่ครับ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
157 รวีวรรณ Add printer ใหม่ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
153 รวีวรรณ ขำพล หมึกมีปัญหา กระดาษสกปรก งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 02 พ.ย 2560 สำเร็จ
152 รวีวรรณ ขำพล ติดตั้งโปรแกรม Zip file งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 02 พ.ย 2560 สำเร็จ
151 สุภาวดี มโนรัตน์สกุล ขอเปลี่ยนเม้าส์8ต่ะ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 16 ต.ค 2560 สำเร็จ
150 นิติพร ไม่สามารถเรียน tell me more ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 09 ต.ค 2560 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources