หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 117
ผู้แจ้งซ่อม: นริมิตร์
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1413
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: D05
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: วทก.13-202-007/010-51/ร
ชื่อครุภัณฑ์: HP Pavilion g 3182I
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : งานบริการยืม-คืน โสตฯ
ตำแหน่งเดิม : งานบริการยืม-คืน โสตฯ
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : นิรมิตร์
รายละเอียด/อาการ: ups ใช้งานไม่ได้ มีเสียงร้องดัง
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 02 มี.ค 2560
วันที่สังการ : 02 มี.ค 2560
วันที่เสร็จ : 03 มี.ค 2559

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 30
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : เปลี่ยน ups ตัวใหม่ เนื่องจากตัวเก่า แบตเตอร์เสื่อมสภาพ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources