หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 126
ผู้แจ้งซ่อม: ทับทิม บุญทอง
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1419
E-Mail: tubtim.b
ชื่อเครื่อง: A05
ประเภทบริการ : ซ่อมจอมอนิเตอร์
เลขครุภัณฑ์: OAS 13-202-017/020-54/B/M
ชื่อครุภัณฑ์: LG FlaTRon E2041
ยี่ห้อ: LG
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : ทับทิม บุญทอง
รายละเอียด/อาการ: ไฟไม่เข้า
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 09 มิ.ย 2560
วันที่สังการ : 09 มิ.ย 2560
วันที่เสร็จ : 22 ส.ค 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบสารสนเทศ
แนวทางแก้ไข : -
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources