หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 130
ผู้แจ้งซ่อม: นูรียะห์ ดาแซ
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1419
E-Mail: nuriyah.d@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: A04
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์: 13-023-013/062-54/ร
ชื่อครุภัณฑ์: hp p6000 Corei3
ยี่ห้อ: HP
ตำแหน่งแจ้ง : งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : สมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล
รายละเอียด/อาการ: เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าเรียน Tell me more ได้
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 07 ก.ย 2560
วันที่สังการ : 07 ก.ย 2560
วันที่เสร็จ : 17 ก.ย 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบสารสนเทศ
แนวทางแก้ไข : -
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources