หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 165
ผู้แจ้งซ่อม: รัชนี
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: B10
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS)
เลขครุภัณฑ์: OAS 05-064-025/041-51/B/M
ชื่อครุภัณฑ์: APC 500
ยี่ห้อ: APC
ตำแหน่งแจ้ง : งานบริการยืม-คืน วารสาร
ตำแหน่งเดิม : งานบริการยืม-คืน หนังสือ
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : บุคลากร ยืม-คืน
รายละเอียด/อาการ: เครื่องสำรองไฟมีเสียงร้อง มีไฟสีแดงกะพริบ
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 20 พ.ย 2560
วันที่สังการ : 20 พ.ย 2560
วันที่เสร็จ : 20 พ.ย 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 15 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : อุปกรณ์
แนวทางแก้ไข : เปลี่ยนแบตเตอร์ไหม่
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources