หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 173
ผู้แจ้งซ่อม: สอปียะ บุญตามช่วย
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1419
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: A06
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : โปรแกรมประยุกต์
เลขครุภัณฑ์: A06-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: A06-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานวารสาร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวารสาร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : สอปิยะ บุญตามช่วย
รายละเอียด/อาการ: ไอคอน Alist หาย
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 24 ม.ค 2561
วันที่สังการ : 24 ม.ค 2561
วันที่เสร็จ : 24 ม.ค 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : ฟิกรี เจ๊ะนุ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 15 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ข้อมูลสูญหาย
แนวทางแก้ไข : -
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources