หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 177
ผู้แจ้งซ่อม: พานิตา
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: B11
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล/เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน
เลขครุภัณฑ์: ฺB11-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: ฺB11-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานบริการยืม-คืน หนังสือ
ตำแหน่งเดิม : งานบริการยืม-คืน หนังสือ
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : พนิตา แวดือรามัน
รายละเอียด/อาการ: ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม Alist ได้
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 23 ก.พ 2561
วันที่สังการ : 23 ก.พ 2561
วันที่เสร็จ : 23 ก.พ 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : -ไม่ระบุ-
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 30 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : ระบบสารสนเทศ
แนวทางแก้ไข : ถอนการใช้งาน และติดตั้งใหม่่่่่่่่่่่่่่ครับ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources