หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 192
ผู้แจ้งซ่อม: นิติพร สุนทรนนท์
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1418
E-Mail: ืnitiporn.s@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: A08
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : โปรแกรมประยุกต์
เลขครุภัณฑ์: A08-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: A08-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : นิติพร สุนทรนนท์
รายละเอียด/อาการ: โปรแกรมOCLC
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 29 ส.ค 2561
วันที่สังการ : 29 ส.ค 2561
วันที่เสร็จ :  

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : -ไม่ระบุ-
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : -
สถานะงาน : รอดำเนินการ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources