หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 8
ผู้แจ้งซ่อม: ซืตียารอ ยี่สุ่นทรง
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1420
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: A12
ประเภทบริการ : ซ่อมโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
บริการย่อย : -ไม่ระบุ-
เลขครุภัณฑ์: A12-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ชื่อครุภัณฑ์: A12-โปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : งานซ่อม (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานซ่อม (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : ซีตียารอ ยี่สุ่นทรง
รายละเอียด/อาการ: เข้าโปรแกรมไลน์ไม่ได้
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 13 ต.ค 2558
วันที่สังการ : 13 ต.ค 2558
วันที่เสร็จ : 15 ต.ค 2558

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : สมัครสมาชิกใหม่ครับ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources