หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
149 นิติพร ปริ้นไม่ออก งานบริการยืม-คืน หนังสือ 09 ต.ค 2560 สำเร็จ
148 นิติพร ไม่สามารถเข้า windows ได้ เปิดเครื่องก็ดับ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 09 ต.ค 2560 สำเร็จ
147 ศิริรัตน์ เมืองแมน ต้องการติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016 งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 03 ต.ค 2560 สำเร็จ
146 ทับทิม ต้องการติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016 งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 02 ต.ค 2560 สำเร็จ
145 จุฑารัตน์ ปานผดุง ติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016 ห้องโสตฯ ชั้น 3 29 ก.ย 2560 สำเร็จ
144 รวีวรรณ ขำพล โน๊ตบุ๊คใช้ WIFI ไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 29 ก.ย 2560 รอดำเนินการ
143 สุภาวดี มโนรัตน์สกุล ติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016 ห้องโสตฯ ชั้น 3 29 ก.ย 2560 สำเร็จ
142 ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย เสียงลำโพงไม่ดัง งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 26 ก.ย 2560 สำเร็จ
141 พณิตา ไม่สามารถเปิด ie ได้ ไม่สามารถเรียน tell me more ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 22 ก.ย 2560 สำเร็จ
140 นายแวมูฮามะ เครื่องเปิด ไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ
139 นายแวมูฮามะ ups เปิดไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ
138 นายแวมูฮามะ เปิดเครื่องไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ
137 นายแวมูฮามะ เครื่องเปิดไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ
136 นายแวมูฮามะ เครื่องสำรองไฟ เปิดไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ
135 นายแวมูฮามะ ups เสีย แบตเสื่อม IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
134 นายแวมูฮามะ ups เสีย แบตเสื่อม IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
133 นายแวมูฮามะ usp เสีย แบตเสื่อม IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
132 นายแวมูฮามะ ups เสีย IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
131 นายแวมูฮามะ แบตเตอร์เครื่องสำรองไฟ เสือม IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
130 นูรียะห์ ดาแซ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าเรียน Tell me more ได้ งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 07 ก.ย 2560 สำเร็จ
129 ถกลรัตน์ ทองได้หนู ต่ออายุการใช้งาน Microsoft งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 28 ส.ค 2560 สำเร็จ
128 รวีวรรณ ขำพล ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 22 ส.ค 2560 สำเร็จ
127 ทับทิม บุญทอง เปิดแล้วเข้าสู่หน้า Destop ไม่ได้ (ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา) และมะมาแก้ไขให้แล้ว - เป็นการแจ้งย้อนหลังค่ะ) งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 09 มิ.ย 2560 สำเร็จ
126 ทับทิม บุญทอง ไฟไม่เข้า งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 09 มิ.ย 2560 สำเร็จ
125 รวีวรรณ ขำพล UPS มีเสียงร้องตลอดเวลา (ช่างมาดำเนินการเปลี่ยนถ่านแล้ว) งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 30 พ.ค 2560 สำเร็จ
124 รวีวรรณ ขำพล แทบเล็ตเปิดไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 30 พ.ค 2560 สำเร็จ
123 หนึ่ง เครื่อง tablet ใช้งานไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 09 พ.ค 2560 สำเร็จ
122 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ups (สำรองไฟมีเสียงร้อง) โต๊ะเช็ค 17 มี.ค 2560 สำเร็จ
120 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 14 มี.ค 2560 สำเร็จ
119 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 14 มี.ค 2560 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources