หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
168 ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย ติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 25 ธ.ค 2560 สำเร็จ
167 ทับทิม เปิด WINSIS ไม่ได้ (ภัทธ์แก้ไขให้แล้ว) งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 15 ธ.ค 2560 สำเร็จ
166 ทับทิม เปิดโปรแกรม WINSIS ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 15 ธ.ค 2560 สำเร็จ
165 รัชนี เครื่องสำรองไฟมีเสียงร้อง มีไฟสีแดงกะพริบ งานบริการยืม-คืน วารสาร 20 พ.ย 2560 สำเร็จ
164 รัชนี เปิด Browser เป็นภาษาต่างดาว งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 14 พ.ย 2560 สำเร็จ
163 นิติพร เครื่องสำรองไฟ มีเสียงดังอยู่ตลอด มีไฟกระพริบสีแดง งานบริการยืม-คืน หนังสือ 14 พ.ย 2560 สำเร็จ
162 ทับทิม เปิดโปรแกรมฐานข้อมูลหัวเรื่อง(Winsis)ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 06 พ.ย 2560 สำเร็จ
161 ศลิษา Add Printer งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
160 ศลิษา Microsoft Offices ฟ้อง key หมดอายุ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
159 ศลิษา windows ฟ้อง key หมด อายุ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
158 นายแวมูฮามะ ติดติง Printer ใหม่ครับ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
157 รวีวรรณ Add printer ใหม่ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 03 พ.ย 2560 สำเร็จ
153 รวีวรรณ ขำพล หมึกมีปัญหา กระดาษสกปรก งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 02 พ.ย 2560 สำเร็จ
152 รวีวรรณ ขำพล ติดตั้งโปรแกรม Zip file งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 02 พ.ย 2560 สำเร็จ
151 สุภาวดี มโนรัตน์สกุล ขอเปลี่ยนเม้าส์8ต่ะ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 16 ต.ค 2560 สำเร็จ
150 นิติพร ไม่สามารถเรียน tell me more ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 09 ต.ค 2560 สำเร็จ
149 นิติพร ปริ้นไม่ออก งานบริการยืม-คืน หนังสือ 09 ต.ค 2560 สำเร็จ
148 นิติพร ไม่สามารถเข้า windows ได้ เปิดเครื่องก็ดับ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 09 ต.ค 2560 สำเร็จ
147 ศิริรัตน์ เมืองแมน ต้องการติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016 งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 03 ต.ค 2560 สำเร็จ
146 ทับทิม ต้องการติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016 งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 02 ต.ค 2560 สำเร็จ
145 จุฑารัตน์ ปานผดุง ติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016 ห้องโสตฯ ชั้น 3 29 ก.ย 2560 สำเร็จ
144 รวีวรรณ ขำพล โน๊ตบุ๊คใช้ WIFI ไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 29 ก.ย 2560 รอดำเนินการ
143 สุภาวดี มโนรัตน์สกุล ติดตั้งโปรแกรม Windows Movie Maker 2016 ห้องโสตฯ ชั้น 3 29 ก.ย 2560 สำเร็จ
142 ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย เสียงลำโพงไม่ดัง งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 26 ก.ย 2560 สำเร็จ
141 พณิตา ไม่สามารถเปิด ie ได้ ไม่สามารถเรียน tell me more ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 22 ก.ย 2560 สำเร็จ
140 นายแวมูฮามะ เครื่องเปิด ไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ
139 นายแวมูฮามะ ups เปิดไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ
138 นายแวมูฮามะ เปิดเครื่องไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ
137 นายแวมูฮามะ เครื่องเปิดไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ
136 นายแวมูฮามะ เครื่องสำรองไฟ เปิดไม่ติด IT-ZONE 20 ก.ย 2560 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources