หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
135 นายแวมูฮามะ ups เสีย แบตเสื่อม IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
134 นายแวมูฮามะ ups เสีย แบตเสื่อม IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
133 นายแวมูฮามะ usp เสีย แบตเสื่อม IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
132 นายแวมูฮามะ ups เสีย IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
131 นายแวมูฮามะ แบตเตอร์เครื่องสำรองไฟ เสือม IT-ZONE 17 ก.ย 2560 สำเร็จ
130 นูรียะห์ ดาแซ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเข้าเรียน Tell me more ได้ งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 07 ก.ย 2560 สำเร็จ
129 ถกลรัตน์ ทองได้หนู ต่ออายุการใช้งาน Microsoft งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 28 ส.ค 2560 สำเร็จ
128 รวีวรรณ ขำพล ติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 22 ส.ค 2560 สำเร็จ
127 ทับทิม บุญทอง เปิดแล้วเข้าสู่หน้า Destop ไม่ได้ (ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา) และมะมาแก้ไขให้แล้ว - เป็นการแจ้งย้อนหลังค่ะ) งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 09 มิ.ย 2560 สำเร็จ
126 ทับทิม บุญทอง ไฟไม่เข้า งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 09 มิ.ย 2560 สำเร็จ
125 รวีวรรณ ขำพล UPS มีเสียงร้องตลอดเวลา (ช่างมาดำเนินการเปลี่ยนถ่านแล้ว) งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 30 พ.ค 2560 สำเร็จ
124 รวีวรรณ ขำพล แทบเล็ตเปิดไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 30 พ.ค 2560 สำเร็จ
123 หนึ่ง เครื่อง tablet ใช้งานไม่ได้ งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 09 พ.ค 2560 สำเร็จ
122 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ups (สำรองไฟมีเสียงร้อง) โต๊ะเช็ค 17 มี.ค 2560 สำเร็จ
120 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 14 มี.ค 2560 สำเร็จ
119 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 14 มี.ค 2560 สำเร็จ
118 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 02 มี.ค 2560 สำเร็จ
117 นริมิตร์ ups ใช้งานไม่ได้ มีเสียงร้องดัง งานบริการยืม-คืน โสตฯ 02 มี.ค 2560 สำเร็จ
115 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 17 ก.พ 2560 สำเร็จ
114 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 14 ก.พ 2560 สำเร็จ
113 นิติพร สุนทรนนท์ เปิด DVD CD ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 09 ก.พ 2560 สำเร็จ
112 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade เครื่องใหม่ สำนักงานเลขานุการ 05 ก.พ 2560 สำเร็จ
111 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade เครื่องใหม่ สำนักงานเลขานุการ 05 ก.พ 2560 สำเร็จ
110 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า งานบริการยืม-คืน หนังสือ 05 ก.พ 2560 สำเร็จ
109 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์ได้ โต๊ะเช็ค 02 ก.พ 2560 สำเร็จ
108 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer ใหม่ งานซ่อม (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
107 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
106 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้ งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
105 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer ใหม่ งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
104 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ติดตั้ง driver Printer งานธุรการ (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources