หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
118 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 02 มี.ค 2560 สำเร็จ
117 นริมิตร์ ups ใช้งานไม่ได้ มีเสียงร้องดัง งานบริการยืม-คืน โสตฯ 02 มี.ค 2560 สำเร็จ
115 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 17 ก.พ 2560 สำเร็จ
114 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เพิ่ม แรม จากเดิม 2 GB เป็น 4 GB พร้อม uprgrade เป็น windows 10 สำนักงานเลขานุการ 14 ก.พ 2560 สำเร็จ
113 นิติพร สุนทรนนท์ เปิด DVD CD ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 09 ก.พ 2560 สำเร็จ
112 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade เครื่องใหม่ สำนักงานเลขานุการ 05 ก.พ 2560 สำเร็จ
111 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade เครื่องใหม่ สำนักงานเลขานุการ 05 ก.พ 2560 สำเร็จ
110 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เปิดไม่ติด ไฟไม่เข้า งานบริการยืม-คืน หนังสือ 05 ก.พ 2560 สำเร็จ
109 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์ได้ โต๊ะเช็ค 02 ก.พ 2560 สำเร็จ
108 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer ใหม่ งานซ่อม (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
107 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
106 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ อินเตอร์เน็ตเข้าไม่ได้ งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
105 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer ใหม่ งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
104 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ติดตั้ง driver Printer งานธุรการ (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
103 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง add printer งานธุรการ (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
102 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add Printer งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
101 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง add printer งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
100 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ติดตั้ง ไฟล์ windows พร้อมโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และ ตรวจสอบ ระบบ tell me more งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
99 แวมูฮามะ มะดีเยาะ ทำไฟล์ สำรอง Windows บาร์ดโค้ด งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
98 พณิตา Add driver printer sunsung งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
97 พณิตา ติดตั้ง Driver printer samsung งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
96 พณิตา windows มีปํญหา ทำไห้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม บาร์โค้ด งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
95 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
94 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เดินสายแลน ใหม่ เซตอินเตอร์ งาน Digital Collection 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
93 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ติดตั้ง และเปลี่ยน จอใหม่ครับ งาน Digital Collection 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
92 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver งาน Digital Collection 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
91 ฟิกรี เจ๊ะนุ๊ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สำนักงานเลขานุการ 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
90 ฟิกรี เจ๊ะนุ๊ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สำนักงานเลขานุการ 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
89 ฟิกรี เจ๊ะนุ๊ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง add printer สำนักงานเลขานุการ 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
88 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 30 พ.ย 2559 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources