หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
103 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง add printer งานธุรการ (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
102 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add Printer งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
101 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง add printer งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 ธ.ค 2559 สำเร็จ
100 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ติดตั้ง ไฟล์ windows พร้อมโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง และ ตรวจสอบ ระบบ tell me more งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
99 แวมูฮามะ มะดีเยาะ ทำไฟล์ สำรอง Windows บาร์ดโค้ด งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
98 พณิตา Add driver printer sunsung งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
97 พณิตา ติดตั้ง Driver printer samsung งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
96 พณิตา windows มีปํญหา ทำไห้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม บาร์โค้ด งานบริการยืม-คืน หนังสือ 19 ธ.ค 2559 สำเร็จ
95 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ใช้งานอินเตอร์ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
94 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เดินสายแลน ใหม่ เซตอินเตอร์ งาน Digital Collection 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
93 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ติดตั้ง และเปลี่ยน จอใหม่ครับ งาน Digital Collection 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
92 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver งาน Digital Collection 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
91 ฟิกรี เจ๊ะนุ๊ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สำนักงานเลขานุการ 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
90 ฟิกรี เจ๊ะนุ๊ ใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ได้ สำนักงานเลขานุการ 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
89 ฟิกรี เจ๊ะนุ๊ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง add printer สำนักงานเลขานุการ 01 ธ.ค 2559 สำเร็จ
88 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 30 พ.ย 2559 สำเร็จ
87 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 30 พ.ย 2559 สำเร็จ
86 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ไม่สามารถเรียน Tell me more ได้ งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 29 พ.ย 2559 สำเร็จ
85 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer งานวารสาร (ตึกเก่า) 29 พ.ย 2559 สำเร็จ
84 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวารสาร (ตึกเก่า) 29 พ.ย 2559 สำเร็จ
83 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ add printer งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 29 พ.ย 2559 สำเร็จ
82 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 29 พ.ย 2559 สำเร็จ
81 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ เครื่องพี่พร โปรแกรมบาร์ดโค้ดมีปัญหา ไม่สามรถปริ้นได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 28 พ.ย 2559 สำเร็จ
80 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ ไม่สามารถปริ้น ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 28 พ.ย 2559 สำเร็จ
79 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ Add printer งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 28 พ.ย 2559 สำเร็จ
78 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 28 พ.ย 2559 สำเร็จ
77 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ โปรแกรม word ไม่สามารถใช้งานได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 24 พ.ย 2559 สำเร็จ
76 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ Add printer งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 18 พ.ย 2559 สำเร็จ
75 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเลขานุการ 18 พ.ย 2559 สำเร็จ
74 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ โปรแกรม บาร์โค้ด มีปัญหา ไม่สามารถ printer บาร์โค้ดออกได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 17 พ.ย 2559 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources