หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
73 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ Add Printer พร้อมแก้ไข driver windows 8.1 งานบริการยืม-คืน หนังสือ 17 พ.ย 2559 สำเร็จ
72 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานบริการยืม-คืน หนังสือ 17 พ.ย 2559 สำเร็จ
71 ฟิกรี เจ๊ะนุ๊ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 15 พ.ย 2559 สำเร็จ
70 ฟิกรี เจ๊ะนุ๊ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเลขานุการ 15 พ.ย 2559 สำเร็จ
69 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ Add printer งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 15 พ.ย 2559 สำเร็จ
68 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 15 พ.ย 2559 สำเร็จ
67 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ Add printer งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 11 พ.ย 2559 สำเร็จ
66 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 11 พ.ย 2559 สำเร็จ
65 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ Add printer งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 10 พ.ย 2559 สำเร็จ
64 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 พร้อม เพิ่ม แรม เป็น 4 GB โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 10 พ.ย 2559 สำเร็จ
63 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ โปรแกรม word มัปัญหา งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 09 พ.ย 2559 สำเร็จ
62 นายแวมูฮามะ มะดีเยาะ upgrade windows ใหม่ จาก windows 7 เป็น windows 8.1 เครื่อง (พี่ออ) งานบริการยืม-คืน โสตฯ 09 พ.ย 2559 สำเร็จ
61 ทับทิม ไมสามารถใช้งาน โปรแกรม Alist ได้ งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 02 พ.ย 2559 สำเร็จ
60 นุสรา แดงสุข ไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 02 พ.ย 2559 สำเร็จ
59 กมลทิพย์ อินขามป้อม มีเสียงดังออกจากตัวเคส งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 02 พ.ย 2559 สำเร็จ
58 ณัฐธยาน์ สินธุระหัส UPS หมายเลขเครื่อง วทก 05-062-032/062-55/ร มีเสียงร้องดังตลอด บริการ OPAC (ชั้น1) 15 ส.ค 2559 สำเร็จ
57 รวีวรรณ ขำพล พรินท์ไม่ได้ มีข้อความ Memory low (เครื่องพิมพ์ใหม่ที่ต้องการแจ้งซ่อม ยังไม่มีลิสต์ให้เลือกค่ะ วทก. 13-032-001/001-58/ร-2) งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 18 พ.ค 2559 สำเร็จ
56 จุฑารัตน์ ปานผดุง ติดตั้งโปรแกรม snagit 10 สำนักงานเลขานุการ 26 มี.ค 2559 สำเร็จ
55 พี่สน ตึกเก่า ติดตั้งโปรแกรม งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 มี.ค 2559 สำเร็จ
54 ทับทิม add printer ครับ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 มี.ค 2559 สำเร็จ
53 ทับทิม upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 มี.ค 2559 สำเร็จ
52 สุภาวดี มโนรัตน์สกุล ใส่โปรมแกรม SPSS ห้องโสตฯ ชั้น 3 18 มี.ค 2559 สำเร็จ
51 รัชนี มีเสียรร้อง จาก ups ไฟกระพริบ สีแดง งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 10 มี.ค 2559 สำเร็จ
50 แวมูฮามะ Harddisk เสียครับ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 10 มี.ค 2559 สำเร็จ
49 รัชนี ไม่สามารถปริ้นงาน ได้คะ งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 10 มี.ค 2559 สำเร็จ
48 แวมูฮามะ ไม่สามารถ ปริ้นเอกสารได้ งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 10 มี.ค 2559 สำเร็จ
47 ถกลรัตน์ Alist บันทึกข้อมูล Item ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 05 ก.พ 2559 สำเร็จ
46 นุสรา โต๊ะเซะ ไม่สามารถเข้าใช้ Tell me more งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 03 ก.พ 2559 สำเร็จ
45 นิติพร เข้าโปรแกรม tell me more ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 14 ธ.ค 2558 สำเร็จ
44 ถกลรัตน์ เข้าโปรแกรม tell me more ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 14 ธ.ค 2558 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources