หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
57 รวีวรรณ ขำพล พรินท์ไม่ได้ มีข้อความ Memory low (เครื่องพิมพ์ใหม่ที่ต้องการแจ้งซ่อม ยังไม่มีลิสต์ให้เลือกค่ะ วทก. 13-032-001/001-58/ร-2) งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 18 พ.ค 2559 สำเร็จ
56 จุฑารัตน์ ปานผดุง ติดตั้งโปรแกรม snagit 10 สำนักงานเลขานุการ 26 มี.ค 2559 สำเร็จ
55 พี่สน ตึกเก่า ติดตั้งโปรแกรม งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 มี.ค 2559 สำเร็จ
54 ทับทิม add printer ครับ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 มี.ค 2559 สำเร็จ
53 ทับทิม upgrade windows 7 เป็น windows 8.1 งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 21 มี.ค 2559 สำเร็จ
52 สุภาวดี มโนรัตน์สกุล ใส่โปรมแกรม SPSS ห้องโสตฯ ชั้น 3 18 มี.ค 2559 สำเร็จ
51 รัชนี มีเสียรร้อง จาก ups ไฟกระพริบ สีแดง งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 10 มี.ค 2559 สำเร็จ
50 แวมูฮามะ Harddisk เสียครับ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 10 มี.ค 2559 สำเร็จ
49 รัชนี ไม่สามารถปริ้นงาน ได้คะ งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 10 มี.ค 2559 สำเร็จ
48 แวมูฮามะ ไม่สามารถ ปริ้นเอกสารได้ งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 10 มี.ค 2559 สำเร็จ
47 ถกลรัตน์ Alist บันทึกข้อมูล Item ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 05 ก.พ 2559 สำเร็จ
46 นุสรา โต๊ะเซะ ไม่สามารถเข้าใช้ Tell me more งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 03 ก.พ 2559 สำเร็จ
45 นิติพร เข้าโปรแกรม tell me more ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 14 ธ.ค 2558 สำเร็จ
44 ถกลรัตน์ เข้าโปรแกรม tell me more ไม่ได้ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 14 ธ.ค 2558 สำเร็จ
43 นุสรา โต๊ะเซะ จอดำ ไฟฮาร์ดดิส(สีส้ม) สว่างค้าง งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 02 ธ.ค 2558 สำเร็จ
42 ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย เมื่อไฟดับ เครื่องสำรองไฟไม่สำรองไฟ ดับมืดทั้งหน้าจอและเคส ข้อมูลที่ยังไม่เซฟ หายหมดเลย T_T งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 01 ธ.ค 2558 สำเร็จ
41 สุภาวรรดี ติดตั้งโปรแกรม winsis ห้องโสตฯ ชั้น 3 23 พ.ย 2558 สำเร็จ
40 จุฑารัตน์ ติดตั้งโปรแกรม winsis เวอร์ชั่นใหม่ครับ ห้องโสตฯ ชั้น 3 23 พ.ย 2558 สำเร็จ
39 จันทร์ทิมา ติดตั้งโปรแกรม winsis เวอร์ชั่นใหม่ ห้องโสตฯ ชั้น 3 23 พ.ย 2558 สำเร็จ
38 นิติพร ไม่สามารถปริ้นสลิป ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 23 พ.ย 2558 สำเร็จ
37 ณัฐธยาน์ สินธุระหัส มีอาการจอฟ้า งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 16 พ.ย 2558 สำเร็จ
36 รวีวรรณ ขำพล เครื่องพิมพ์ HP ใหม่ มีข้อความแจ้ง Memory low งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 15 พ.ย 2558 สำเร็จ
35 นางพนิตา แวดือรามัน พิมพ์เอกสารไม่ออก งานบริการยืม-คืน หนังสือ 13 พ.ย 2558 สำเร็จ
34 นางพนิตา แวดือรามัน พิมพ์บาร์โค้ดไม่ได้ งานบริการยืม-คืน หนังสือ 13 พ.ย 2558 สำเร็จ
33 สุนิสา ไม่สามารถปริ้น เอกสารได้ เครื่อง ปริ้น ตัวใหม่ ตัวเก่า งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 11 พ.ย 2558 สำเร็จ
32 NUTTAYA ไม่สามารถ ปริ้น printer hp deskjek 1180 งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 11 พ.ย 2558 สำเร็จ
31 อัญชลี กล่ำเพ็ชร ลำโพงไม่ดัง งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) 05 พ.ย 2558 สำเร็จ
30 รวีวรรณ ขำพล ไฟล์ข้อมูลที่หน้าเดสทอปหาย งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 04 พ.ย 2558 สำเร็จ
29 รวีวรรณ ขำพล ไฟล์ข้อมูลที่หน้าเดสทอปหาย งานบริการตอบคำถาม (และห้องบรรณารักษ์) 04 พ.ย 2558 สำเร็จ
28 นิติพร เครื่องไม่อ่านแผ่น CD งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 03 พ.ย 2558 สำเร็จ

แสดงจำนวน 30 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources