หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
13 ซีตียารอ ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ งานซ่อม (ตึกเก่า) 14 ต.ค 2558 สำเร็จ
10 นุสรา โต๊ะเซะ ที่อ่านซีดีไม่ทำงาน งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 13 ต.ค 2558 สำเร็จ
8 ซืตียารอ ยี่สุ่นทรง เข้าโปรแกรมไลน์ไม่ได้ งานซ่อม (ตึกเก่า) 13 ต.ค 2558 สำเร็จ
7 ทับทิม หน้าจอไฟดับ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 28 เม.ย 2558 สำเร็จ
6 นิติพร สุนทรนนท์ เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน เมื่อไฟดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับด้วย งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 27 เม.ย 2558 สำเร็จ
5 นุสรา โต๊ะเซะ ช่วยมาซ้อมที T^T อาการเครื่องเป็นเหมือนเดิมอย่างที่แจ้งไว้ในรอบแรก งานซ่อม (ตึกเก่า) 11 มี.ค 2558 สำเร็จ
4 นิติพร สุนทรนนท์ ติดตั้งโปรแกรม MS Word 2010 ที่เป็นภาษาอังกฤษ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 25 ก.พ 2558 สำเร็จ
3 นิติพร สุนทรนนท์ ไม่สำรองไฟ งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 25 ก.พ 2558 สำเร็จ
2 สมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน เมื่อไฟดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับด้วย งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 12 ก.พ 2558 สำเร็จ
1 นุสรา โต๊ะเซะ เมื่อเปิดเครื่องแล้ว 10-15 นาทีแรก จะไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ บางครั้งระหว่างวันก็มีปัญหาในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้เช่นกัน งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 12 ก.พ 2558 สำเร็จ

แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/7
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources