หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

ลำดับ ผู้แจ้ง อาการเสีย สถานที่ วันที่แจ้ง สถานะ
2 สมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล เครื่องสำรองไฟไม่ทำงาน เมื่อไฟดับ เครื่องคอมพิวเตอร์ดับด้วย งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า) 12 ก.พ 2558 สำเร็จ
1 นุสรา โต๊ะเซะ เมื่อเปิดเครื่องแล้ว 10-15 นาทีแรก จะไม่สามารถเข้าใช้อินเตอร์เน็ตได้ บางครั้งระหว่างวันก็มีปัญหาในการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้เช่นกัน งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) 12 ก.พ 2558 สำเร็จ

แสดงจำนวน 2 รายการ/หน้า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/7
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources