ชื่อห้องสมุด
โรงเรียน... จังหวัด...
วันนี้วันที่: อาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565
เปิดบริการ: 09.00-15.30 น. ทุกวัน
ติดต่อเรา: โทรศัพท์ 073-123456
หน้าหลัก งานบริการยืม-คืน งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ งานดูแลระบบ รายงาน OPAC


» หน้าหลัก
» คู่มือการใช้งาน

หน้าหลัก

ใช้แถบเมนูด้านบนสำหรับการจัดการโมดูลงานต่าง ๆ ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (สามารถศึกษาตามคำแนะนำด้านล่างนี้)

หัวข้อคำอธิบาย
หน้าหลักหน้าเริ่มต้นการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติของผู้ปฏิบัติงาน
 • ศูนย์กลางการจัดการข้อมูล
งานบริการยืม-คืน

ใช้เมนูนี้สำหรับให้บริการยืม-คืน และจัดการระบบสมาชิก
 • จัดการข้อมูลสมาชิกห้องสมุด (ค้นหา, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)
 • ให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
งานลงรายการทรัพยากรสารสนเทศใช้เมนูนี้สำหรับบันทึกรายการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์
 • จัดการบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด (ค้นหา, เพิ่ม, แก้ไข, ลบ)
 • Import บรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ MARC ISO
งานดูแลระบบ

ใช้เมนูนี้สำหรับจัดการข้อมูลระบบ การตั้งค่า การเพิ่มและกำหนดสิทธิผู้ใช้งานระบบ
 • จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ (เพิ่ม, แก้ไข, ลบ, กำหนดสิทธิ)
 • ตั้งค่าทั่วไปของห้องสมุด
 • จัดการประเภทสมาชิก, ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
 • กำหนดกฏการยืมของห้องสมุด
 • ควบคุมการแสดงผลของระบบ
รายงานใช้เมนูนี้สำหรับออกผลรายงานและสถิติ
 • แสดงผลรายงานและสถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด
OPACใช้เมนูนี้สำหรับสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบออนไลน์ (สำหรับผู้ใช้บริการ)
 • สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศเว็บไซต์ห้องสมุด | OPAC | เกี่ยวกับลิขสิทธิ์โปรแกรมพัฒนาโดย กิตติศักดิ์ แก้วเนียม จาก OpenBiblio version 0.6.1 Database version 0.6.0
Copyright © 2002-2005 Dave Stevens เผยแพร่โดย GNU General Public License

เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การดูแลของ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์