หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 151
ผู้แจ้งซ่อม: สุภาวดี มโนรัตน์สกุล
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1425
E-Mail: supawadee.m@psu.ac.th
ชื่อเครื่อง: C02
ประเภทบริการ : ซ่อมเม้าส์
เลขครุภัณฑ์: C02-เม้าส์
ชื่อครุภัณฑ์: C02-เม้าส์
ยี่ห้อ: -ไม่ระบุ-
ตำแหน่งแจ้ง : ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2
ตำแหน่งเดิม : ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : บุคลากร ชั้น 2
รายละเอียด/อาการ: ขอเปลี่ยนเม้าส์8ต่ะ
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 16 ต.ค 2560
วันที่สังการ : 16 ต.ค 2560
วันที่เสร็จ : 16 ต.ค 2560

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 15 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : อุปกรณ์
แนวทางแก้ไข : เบิกเมาส์ มาเปลี่ยนไหม่ครับ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2018 Office of Academic Resources