หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

สถิติการแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

รวมข้อมูลการแจ้งซ่อมทั้งหมด :   190   ครั้ง

สถิติประเภทการแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

1. ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ :   115   ครั้ง
2. ซ่อมจอมอนิเตอร์ :   5   ครั้ง
3. ซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) :   10   ครั้ง
4. ซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) :   0   ครั้ง
5. ซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) :   19   ครั้ง
6. ซ่อมเม้าส์ :   3   ครั้ง
7. ซ่อมแป้นพิมพ์ :   0   ครั้ง
8. ซ่อมเครื่องอ่านบาร์โค้ด :   0   ครั้ง
9. ซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุค :   7   ครั้ง
10. ซ่อมตู้ยืม-คืนอัตโนมัติ (Self-Check) :   0   ครั้ง
11. ซ่อมอุปกรณ์เพิ่มสัญญาณ RFID :   0   ครั้ง
12. ติดตั้งโปรแกรม/อุปกรณ์อื่น ๆ :   31   ครั้ง
- โปรแกรมประยุกต์ :   14   ครั้ง
- ระบบสารสนเทศ/ฐานข้อมูล/เว็บไซต์ภายในหน่วยงาน :   2   ครั้ง
- ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต :   2   ครั้ง
- อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ :   6   ครั้ง
- ไม่ระบุกลุ่ม :   7   ครั้ง

สถิติประเภทผู้แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์

1. บุคลากร :   182   ครั้ง
2. อาจารย์ :   0   ครั้ง
3. นักศึกษา :   8   ครั้ง
4. บุคคลภายนอก :   0   ครั้ง
5. อื่น ๆ :   0   ครั้ง

สถิติการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

1. ฟิกรี เจ๊ะนุ :   26   ครั้ง
2. แวมูฮามะ มะดีเยาะ :   148   ครั้ง
3. ภัทธ์ เอมวัฒน์ :   7   ครั้ง
4. กิตติศักดิ์ แก้วเนียม :   1   ครั้ง
5. ชารีฟ ลามาก :   0   ครั้ง
6. ดำเนินการร่วมกัน :   0   ครั้ง

สถิติการแจ้งปัญหาตามจุดให้บริการ

1. สำนักงานเลขานุการ :   14   ครั้ง
2. IT-ZONE Com1 (30 เครื่อง) :   0   ครั้ง
3. IT-ZONE Com2 (70 เครื่อง) :   0   ครั้ง
4. IT-ZONE (ในหลุม) :   11   ครั้ง
5. IT-ZONE (บน) :   0   ครั้ง
6. American Corner :   0   ครั้ง
7. บริการ OPAC (ชั้น1) :   1   ครั้ง
8. บริการ OPAC (ชั้น2) :   0   ครั้ง
9. บริการ OPAC (ตึกเก่า) :   0   ครั้ง
10. งานบริการยืม-คืน หนังสือ :   25   ครั้ง
11. งานบริการยืม-คืน วารสาร :   1   ครั้ง
12. งานบริการยืม-คืน โสตฯ :   2   ครั้ง
13. งานบริการตอบคำถาม :   33   ครั้ง
14. งาน Digiton Collection :   7   ครั้ง
15. งานวารสาร (ห้องปฏิบัติการ) :   13   ครั้ง
16. งานจัดหาทรัพยากร (ตึกเก่า) :   10   ครั้ง
17. งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า):   47   ครั้ง
18. งานวารสาร (ตึกเก่า) :   3   ครั้ง
19. งานซ่อม (ตึกเก่า) :   9   ครั้ง
20. ห้องจดหมายเหตุฯ :   0   ครั้ง
21. ห้องปฏิบัติการชั้น 2 :   2   ครั้ง
22. ที่จัดเก็บเพื่อรอจำหน่าย (ดาดฟ้า) :   0   ครั้ง
23. ที่จัดเก็บเพื่อรอจำหน่าย (ห้องกินข้าว ชั้น 3) :   0   ครั้ง
24. ห้องโสตฯ ชั้น 3 :   6   ครั้ง
25. งานธุรการ (ตึกเก่า) :   2   ครั้ง

สถิติการแจ้งปัญหาตามกลุ่มปัญหา

1. กลุ่มระบบสารสนเทศ :   29   ครั้ง
2. กลุ่มระบบเครือข่าย :   3   ครั้ง
3. กลุ่มอุปกรณ์ :   28   ครั้ง
4. กลุ่มโจมตี/บุกรุก :   0   ครั้ง
5. กลุ่มข้อมูลสูญหาย :   2   ครั้ง
6. ไม่ระบุกลุ่ม :   128   ครั้ง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources