หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 178
ผู้แจ้งซ่อม: ปทุมรัตน์
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร:
E-Mail:
ชื่อเครื่อง: C08
ประเภทบริการ : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์:
ชื่อครุภัณฑ์:
ยี่ห้อ:
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม :
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน :
รายละเอียด/อาการ: windows มีปัญหา ไม่สามารถ ปริ้นงานได้ File windows เสีย เครื่องช้า
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 12 มี.ค 2561
วันที่สังการ : 12 มี.ค 2561
วันที่เสร็จ : 12 มี.ค 2561

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 1260 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : Format และติดตั้ง Windows ใหม่ windows 10 และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆๆ
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 100 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources