หน้าหลัก แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ ค่าสถิติ Help Administrator

     รายละเอียดการแจ้งซ่อม
ลำดับ : 7
ผู้แจ้งซ่อม: ทับทิม
ประเภท : บุคลากร
เบอร์โทร: 1419
E-Mail: tubtim.b@pau.ac.th
ชื่อเครื่อง: A05
ประเภทบริการ : ซ่อมจอมอนิเตอร์
เลขครุภัณฑ์: OAS 13-202-017/020-54/B/M
ชื่อครุภัณฑ์: LG FlaTRon E2041
ยี่ห้อ: LG
ตำแหน่งแจ้ง : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
ตำแหน่งเดิม : งานวิเคราะห์ทรัพยากร (ตึกเก่า)
เจ้าของ/ผู้ใช้งาน : ทับทิม บุญทอง
รายละเอียด/อาการ: หน้าจอไฟดับ
ภาพประกอบ : -
วันที่แจ้งซ่อม : 28 เม.ย 2558
วันที่สังการ : 28 เม.ย 2558
วันที่เสร็จ : 28 เม.ย 2558

     ข้อมูลตอบรับจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ : แวมูฮามะ มะดีเยาะ
ระยะเวลาในการแก้ปัญหา : 0 นาที
ค่า LU : 0
กลุ่มปัญหา : -ไม่ระบุ-
แนวทางแก้ไข : ไฟไม่เข้าจอ ขั้วต่อสายไฟหลวม
สถานะงาน : สำเร็จ
ประเมินความสมบูรณ์ของข้อมูล : 0 %


งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริการ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
ปรับปรุงล่าสุด 19 เมษายน 2560
เปิดใช้งาน 22 เมษายน 2560
Copyright © 2019 Office of Academic Resources